അയോധ്യയില് ശ്രീരാം ലല്ലയുടെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠയില് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗo.

Estimated read time 1 min read

സിയാവർ രാമചന്ദ്ര കി ജയ്.

ആദരണീയനായ മഞ്ച്, എല്ലാ സന്യാസിമാരും ഋഷിമാരും, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ എല്ലാ രാമ ഭക്തരും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലുമുള്ള ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും രാമ-റാം അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

ഇന്ന് നമ്മുടെ രാമന് വന്നിരിക്കുന്നു! നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ നമ്മുടെ രാമൻ എത്തി. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ അഭൂതപൂർവമായ ക്ഷമ, എണ്ണമറ്റ ത്യാഗങ്ങൾ, ത്യാഗങ്ങൾ, തപസ്സ് എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ ശ്രീരാമൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ശുഭവേളയില് നിങ്ങള്ക്കെല്ലാവര്ക്കും എല്ലാ ദേശവാസികള്ക്കും അനേകം അഭിനന്ദനങ്ങള്.

ദിവ്യബോധത്തിന്റെ സാക്ഷിയായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രീകോവിലിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്… പക്ഷെ തൊണ്ട അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്റെ ശരീരം ഇപ്പോഴും മിടിക്കുന്നു, എന്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ആ നിമിഷത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ റംലാല ഇനി കൂടാരങ്ങളില് താമസിക്കില്ല. നമ്മുടെ രാംലാല ഇനി ഈ ദിവ്യക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിക്കും. രാജ്യത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും എല്ലാ കോണുകളിലുമുള്ള രാമ ഭക്തര് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ഈ നിമിഷം അമാനുഷികമാണ്. ഈ നിമിഷമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിമിഷം. ഈ അന്തരീക്ഷം, ഈ അന്തരീക്ഷം, ഈ ഊർജ്ജം, ഈ ക്ലോക്ക്… ശ്രീരാമന് നമുക്കെല്ലാവര്ക്കും അനുഗ്രഹമുണ്ട്. 2024 ജനുവരി 22 ലെ ഈ സൂര്യൻ അതിശയകരമായ ഒരു പ്രഭാവം കൊണ്ടുവന്നു. ജനുവരി 22, 2024 കലണ്ടറിൽ എഴുതിയ തീയതിയല്ല. ഇതാണ് ഒരു പുതിയ കാലചക്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭൂമി പൂജ മുതൽ രാജ്യമെമ്പാടും ആവേശവും ഉത്സാഹവും ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കണ്ട് നാട്ടുകാരില് പുതിയ ആത്മവിശ്വാസം വളര്ന്നു വരികയായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ക്ഷമയുടെ പാരമ്പര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചു, ഇന്ന് നമുക്ക് ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രം ലഭിച്ചു. അടിമത്ത മനോഭാവം തകർത്ത് ഉയർന്നുവരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം, ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഓരോ കഷ്ണത്തിൽ നിന്നും ധൈര്യം എടുക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം അത്തരമൊരു പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആയിരം വര് ഷങ്ങള് ക്ക് ശേഷവും ആളുകള് ഈ തീയതിയെക്കുറിച്ച്, ഇന്നത്തെ ഈ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും. ഈ നിമിഷം സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ കൃപയാണ്. ഇന്നത്തെ ദൈനംദിന… ഡിഗ്-ദിഗന്ത്… എല്ലാം ദൈവികത നിറഞ്ഞതാണ്. ഇത് സാധാരണ സമയമല്ല. കാലചക്രത്തിൽ നിത്യ മഷികൊണ്ട് മുദ്രണം ചെയ്ത മായാത്ത ഓർമ്മരേഖകളാണിവ.

രാമന്റെ ജോലി നടക്കുന്നിടത്ത് പവൻ ഹനുമാന്റെ മകൻ തീർച്ചയായും ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിനാല് ഞാന് രാമഭക്ത ഹനുമാനെയും ഹനുമാന് ഗഡിയെയും വണങ്ങുന്നു. മാതാ ജാനകി, ലക്ഷ്മണ് ജി, ഭരത്, ശത്രുഘ്നന് എന്നിവരെ ഞാന് നമിക്കുന്നു. പവിത്രമായ അയോധ്യപുരിയെയും വിശുദ്ധ സരയൂവിനെയും ഞാന് വണങ്ങുന്നു. ആരുടെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് ഈ മഹത്തായ വേല നിർവഹിച്ചതെന്ന് ഈ നിമിഷം എനിക്ക് ദിവ്യബോധം തോന്നുന്നു… ആ ദിവ്യാത്മാക്കളും ആ ദിവ്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ഈ ദിവ്യബോധങ്ങള് ക്കെല്ലാം ഞാന് നന്ദിപൂര് വം വണങ്ങുന്നു. ഞാന് ഇന്ന് ശ്രീരാമനോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലും ത്യാഗത്തിലും തപസ്സിലും നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമുക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും കുറവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇന്ന് ആ കുറവ് നികത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീരാമൻ ഇന്ന് നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേശവാസികളേ,

രാമൻ ത്രേതയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തുളസീദാസ് ജി എഴുതി – പ്രഭു ബിലോകി ഹർഷെ പുർബാസി. ജനിത് വിയോഗ ബിപതി സബ് നാസി. അതായത്, ഭഗവാന്റെ വരവ് കണ്ട് അയോധ്യയിലെ മുഴുവന് ജനങ്ങളും ആഹ്ലാദഭരിതരായി. നീണ്ട വേർപിരിയലിൽ നിന്ന് വന്ന എതിർപ്പ് അവസാനിച്ചു. ആ കാലയളവിൽ, ആ വേർപിരിയൽ വെറും 14 വർഷമായിരുന്നു, അപ്പോഴും അത് അസഹനീയമായിരുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അയോധ്യയും നാട്ടുകാരും നൂറുകണക്കിന് വർഷത്തെ വേർപിരിയൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പല തലമുറകളും വേർപിരിയൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആദ്യ പകർപ്പിൽ ശ്രീരാമൻ ഇരിക്കുന്നു. ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ശേഷവും ശ്രീരാമന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിയമപോരാട്ടം നടന്നു. നീതിയുടെ നാണക്കേട് കാത്തുസൂക്ഷിച്ച ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോട് എന്റെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നീതിയുടെ പര്യായമായ ശ്രീരാമന്റെ ക്ഷേത്രവും നീതിപൂർവകമായ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചത്.

ഇന്ന് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒരേസമയം കീർത്തനങ്ങളും സങ്കീർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നു. ഇന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ശുചിത്വ കാമ്പയിനുകൾ നടക്കുന്നു. രാജ്യം മുഴുവന് ഇന്ന് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി രാംജ്യോതി കത്തിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ, ശ്രീരാമന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ധനുഷ്കോടിയിലെ രാമ സേതുവിന്റെ ആരംഭസ്ഥാനമായ അരിച്ചൽ മുനൈയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീരാമൻ സമുദ്രം കടക്കാൻ പുറപ്പെട്ട നിമിഷം കാലത്തിന്റെ ചക്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച നിമിഷമായിരുന്നു. ആ വൈകാരിക നിമിഷം അനുഭവിക്കാനുള്ള എന്റെ എളിയ ശ്രമമായിരുന്നു അത്. അവിടെ ഞാൻ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. അക്കാലത്ത് കാലചക്രം മാറിയതുപോലെ, ഇപ്പോൾ കാലചക്രം വീണ്ടും മാറുകയും ശുഭകരമായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉയർന്നു. എന്റെ 11 ദിവസത്തെ ഉപവാസ ചടങ്ങിൽ, ശ്രീരാമന്റെ പാദങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ സ്പർശിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. നാസിക്കിലെ പഞ്ചവടി ധാം, കേരളത്തിലെ പുണ്യ തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രം, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ലേപാക്ഷി, ശ്രീരംഗത്തെ രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, രാമേശ്വരത്തെ ശ്രീ രാമനാഥസ്വാമി ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ധനുഷ്കോടി… ഈ ഭക്തിപൂര് വ്വമായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ സാഗറില് നിന്ന് സരയൂവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന് എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചതില് ഞാന് ഭാഗ്യവാനാണ്. സാഗർ മുതൽ സരയു വരെ എല്ലായിടത്തും രാമനാമത്തിന്റെ അതേ ഉത്സവ ചൈതന്യമുണ്ട്. ശ്രീരാമൻ ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ കണികകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാമൻ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സിംഹാസനസ്ഥനാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സാക്ഷിയെ സ്പർശിച്ചാൽ, ഈ ഏകത്വം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും, ഈ വികാരം എല്ലായിടത്തും കാണാം. രാജ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സൂത്രവാക്യത്തെക്കാൾ മികച്ചത് മറ്റെന്താണ്?

രാജ്യത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും വിവിധ ഭാഷകളിൽ രാമായണം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ 11 ദിവസങ്ങളിൽ, വിവിധ ഭാഷകളിലും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രാമായണം കേൾക്കാനുള്ള പദവി എനിക്ക് ലഭിച്ചു. രാമനെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ, മുനിമാർ പറഞ്ഞു – രാമന്റെ യാസ്മിൻ ഇത്തി രാമം അതായത്, റം പോയിരിക്കുന്നത് രാമനാണ്. ഉത്സവങ്ങൾ മുതൽ പാരമ്പര്യങ്ങൾ വരെ ലോകത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ രാമൻ എല്ലായിടത്തും ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആളുകൾ രാമൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ യുഗത്തിലും ആളുകൾ രാമനെ അവരുടേതായ വാക്കുകളിൽ, അവരുടേതായ രീതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രാംറാസ് ജീവന്റെ ഒഴുക്ക് പോലെ തുടർച്ചയായി ഒഴുകുന്നു. പുരാതന കാലം മുതൽ, ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ രാംറാസ് ചൊല്ലുന്നു. രാമന്റെ കഥ അതിരുകളില്ലാത്തതാണ്, രാമായണവും അനന്തമാണ്. രാമന്റെ ആദർശങ്ങൾ, രാമന്റെ മൂല്യങ്ങൾ, രാമന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ എന്നിവ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയാണ്.

ഇന്ന്, ഈ ചരിത്രപരമായ സമയത്ത്, രാജ്യം ആ വ്യക്തികളെയും അനുസ്മരിക്കുന്നു, അവരുടെ ജോലിയും അർപ്പണബോധവും കാരണം ഇന്ന് ഈ ശുഭദിനം നാം കാണുന്നു. രാമന്റെ ഈ കൃതിയിൽ, ത്യാഗത്തിന്റെയും തപസ്സിന്റെയും ഉന്നതി പലരും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എണ്ണമറ്റ രാമഭക്തരോടും എണ്ണമറ്റ കര് സേവകരോടും എണ്ണമറ്റ സന്യാസിമാരോടും മഹാത്മാക്കളോടും നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇന്നത്തെ സന്ദർഭം ആഘോഷത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷം മാത്രമല്ല, അതേസമയം ഈ നിമിഷം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ പക്വതയുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ നിമിഷം കൂടിയാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വിജയത്തിന്റെ ഒരു അവസരം മാത്രമല്ല, വിനയത്തിന്റെ അവസരം കൂടിയാണ്. പല രാജ്യങ്ങളും സ്വന്തം ചരിത്രത്തില് കുടുങ്ങുന്നു എന്നതിന് ലോകചരിത്രം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അത്തരം രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ കുരുങ്ങിയ കെട്ടുപാടുകൾ അഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം വിജയിക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ചില സമയങ്ങളിൽ, ഇത് മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ചരിത്രത്തിന്റെ ഈ കെട്ടുപാട് തുറന്നിരിക്കുന്ന ഗൗരവവും വികാരവും നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവി നമ്മുടെ ഭൂതകാലത്തേക്കാൾ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും എന്നാണ്. രാമക്ഷേത്രം പണിതാൽ തീപിടിത്തമുണ്ടാകുമെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരക്കാർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക ബോധത്തിന്റെ പവിത്രത അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സമാധാനം, ക്ഷമ, പരസ്പര ഐക്യം, ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തിന്റെ ഏകോപനം എന്നിവയുടെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് രാംലാല ക്ഷേത്രം. ഈ നിർമ്മാണം ഒരു അഗ്നിക്കും ജന്മം നൽകുന്നില്ല, മറിച്ച് ഊർജ്ജമാണ് നൽകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ശോഭനമായ ഭാവിയുടെ പാതയില് മുന്നോട്ട് പോകാന് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും രാമക്ഷേത്രം പ്രചോദിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഇന്ന് ആ ആളുകളെ വിളിക്കും… വരൂ, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു, നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യുക. രാമന് തീയല്ല, രാമന് ഊര് ജ്ജമാണ്. റാം ഒരു തർക്കമല്ല, രാമനാണ് പരിഹാരം. രാമന് നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല, രാമന് എല്ലാവരുടേതുമാണ്. രാമൻ വർത്തമാനകാലമല്ല, രാമൻ അനശ്വരനാണ്.

ഇന്ന്, ലോകം മുഴുവൻ രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, രാമന്റെ സർവവ്യാപിയും അതിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പോലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഉത്സവം സമാനമാണ്. ഇന്ന് അയോധ്യയിലെ ഈ ഉത്സവം രാമായണത്തിന്റെ ആഗോള പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ ആഘോഷമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. രാം ലല്ലയുടെ ഈ അന്തസ്സ് ‘വസുധൈവ കുടുംബകം’ എന്ന ആശയത്തിന്റെ അന്തസ്സ് കൂടിയാണ്.

ഇന്ന് അയോധ്യയില് ശ്രീരാമന്റെ വിഗ്രഹ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ മാത്രമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ശ്രീരാമന്റെ രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിനുള്ള ശ്രദ്ധാഞ്ജലി കൂടിയാണിത്. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുടെയും പരമോന്നത ആദർശങ്ങളുടെയും പ്രതിഷ്ഠ കൂടിയാണത്. ഈ മൂല്യങ്ങള് , ഈ ആദര് ശങ്ങള് ഇന്ന് ലോകത്തിന് മുഴുവന് ആവശ്യമാണ്. സർവേ ഭവന്തു സുഖിൻ: നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഞങ്ങൾ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ന് അതേ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ രൂപത്തില് വ്യക്തമായ രൂപം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രം ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷേത്രം മാത്രമല്ല. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെ തത്വചിന്തയുടെയും ഇന്ത്യയുടെ ദിശയുടെയും ക്ഷേത്രമാണ്. രാമന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ദേശീയ ബോധത്തിന്റെ ക്ഷേത്രമാണിത്. രാമന് ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വാസമാണ്, രാമനാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനം. രാമൻ ഇന്ത്യയുടെ ആശയമാണ്, രാമൻ ഇന്ത്യയുടെ നിയമമാണ്. രാമൻ ഇന്ത്യയുടെ ബോധമാണ്, രാമൻ ഇന്ത്യയുടെ ധ്യാനമാണ്. രാമന് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമാണ്, രാമന് ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വമാണ്. രാമന് ഒഴുക്കാണ്, രാമനാണ് പ്രഭാവം. റാം നേതിയും ഉണ്ട്. റാം നിതിയും ഉണ്ട്. രാമനും അനശ്വരനാണ്. രാമനും തുടർച്ചയാണ്. രാമൻ വിഭുവാണ്, ഉജ്ജ്വലനാണ്. രാമൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, ലോകം, പ്രപഞ്ചം. അതിനാൽ, രാമന് പ്രശസ്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം വർഷങ്ങളോ നൂറ്റാണ്ടുകളോ മാത്രം നിലനിൽക്കില്ല. അവന്റെ പ്രഭാവം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കും. മഹർഷി വാല്മീകി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് – രാജ്യം ദാസ സഹസ്രാണി പ്രപ്യ വർഷാനി രാഘവ. അതായത്, പതിനായിരം വർഷക്കാലം രാമൻ രാജ്യത്തിന്റെ മേൽ വേർപെട്ടു. അതായത്, രാമരാജ്യം സ്ഥാപിതമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി. രാമൻ വെള്ളിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, രാമരാജ്യം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തേക്ക് സ്ഥാപിതമായി. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി രാമൻ ലോകത്തെ നയിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേശവാസികളേ,

ഇന്ന് അയോധ്യ ഭൂമി നമ്മോടും ഓരോ രാമഭക്തനോടും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനോടും ചില ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ മഹത്തായ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതു. ഇനിയെന്ത്? നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിച്ചു… ഇനിയെന്ത്? ഇന്നത്തെ ഈ അവസരത്തിൽ, നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വന്ന, നമ്മെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ദിവ്യാത്മാക്കളെ നാം അയയ്ക്കണോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. കാലത്തിന്റെ ചക്രം മാറുകയാണെന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടെ തോന്നുന്നു. കാലാതീതമായ ഒരു പാതയുടെ ശില്പികളായി നമ്മുടെ തലമുറയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സന്തോഷകരമായ യാദൃശ്ചികതയാണ്. ആയിരം വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രനിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനത്തെ ഓര്ക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് – ഇതാണ് സമയം, ശരിയായ സമയം. ഇന്നു മുതല് , ഈ പുണ്യകാലം മുതല് , ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ആയിരം വര് ഷങ്ങള് ക്ക് നാം അടിത്തറയിടണം. ക്ഷേത്ര നിര്മ്മാണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോള്, ഈ നിമിഷം മുതല് കഴിവുള്ള, മഹത്തായ, ദിവ്യമായ ഒരു ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന സമ്മാനം നാമെല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നു. രാമന്റെ ചിന്തകള് ‘മനസിനൊപ്പം’ പൊതുമനസ്സില് ഉണ്ടാകണം, ഇത് രാഷ്ട്രനിര്മ്മാണത്തിന്റെ ഏണിയാണ്.

നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്നത്തെ യുഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ബോധം വികസിപ്പിക്കുന്നു… ദൈവത്തില് നിന്ന് രാജ്യത്തേക്ക്, രാമനില് നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക്. ഹനുമാൻ ജിയോടുള്ള ഭക്തി, ഹനുമാൻ ജിയോടുള്ള സേവനം, ഹനുമാൻ ജിയോടുള്ള സമർപ്പണം, ഇവയെല്ലാം നാം പുറത്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഗുണങ്ങളാണ്. ഓരോ ഭാരതീയന്റെയും ഈ ഭക്തി, സേവനം, സമര് പ്പണം എന്നിവ കഴിവുറ്റതും കഴിവുള്ളതും മഹത്തായതും ദിവ്യവുമായ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനമായി മാറും. ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ ബോധത്തിന്റെയും രാമനിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രബോധത്തിന്റെയും വികാസമാണ്! വിദൂര വനത്തിൽ ഒരു കുടിലിൽ താമസിക്കുന്ന എന്റെ ആദിവാസി അമ്മ ഷാബ്രിയെ ഓർക്കുമ്പോഴെല്ലാം, തുല്യതയില്ലാത്ത വിശ്വാസം ഉണരുന്നു. അമ്മ ശബരി വളരെക്കാലമായി പറയുമായിരുന്നു – രാമൻ വരും. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനിലും ജനിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസം കഴിവുള്ള, കഴിവുള്ള, മഹത്തായ, ദിവ്യ ഇന്ത്യയുടെ അടിത്തറയായി മാറും. ഇത് ദൈവത്തില് നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിലേക്കും രാമനില് നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രബോധത്തിന്റെ വികാസമാണ്. നിഷാദ്രാജിന്റെ സൗഹൃദം എല്ലാ ബന്ധങ്ങള്ക്കും അതീതമാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവര്ക്കും അറിയാം. രാമനോടുള്ള നിഷാദ്രാജിന്റെ അഭിനിവേശം, ശ്രീരാമന് നിഷാദ്രാജിനോടുള്ള അടുപ്പം എന്നിവ വളരെ മൗലികമാണ്. എല്ലാവരും അവരുടേതാണ്, എല്ലാവരും തുല്യരാണ്. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും ഈ സ്വത്വബോധവും സാഹോദര്യവും കഴിവുള്ളതും മഹത്തായതും ദിവ്യവുമായ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനമായി മാറും. ഇത് ദൈവത്തില് നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിലേക്കും രാമനില് നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രബോധത്തിന്റെ വികാസമാണ്.

ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നിരാശയ്ക്ക് ഒരംശം പോലും ഇടമില്ല. ഞാൻ വളരെ സാധാരണക്കാരനാണ്, ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പമാണ്, ആരെങ്കിലും ഇത് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അണ്ണാന്റെ സംഭാവന അദ്ദേഹം ഓർക്കണം. അണ്ണാനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ നമ്മുടെ സങ്കോചം ഇല്ലാതാക്കും, വലുതോ ചെറുതോ ആയ ഓരോ ശ്രമത്തിനും അതിന്റേതായ ശക്തിയും അതിന്റേതായ സംഭാവനയും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും. ഓരോരുത്തരുടെയും പരിശ്രമത്തിന്റെ ഈ ചൈതന്യം കഴിവുള്ള, കഴിവുള്ള, മഹത്തായ, ദിവ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനമായി മാറും. ഇത് ദൈവത്തില് നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിലേക്കും രാമനില് നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രബോധത്തിന്റെ വികാസമാണ്.

ലങ്കാപതി രാവണൻ വളരെ അറിവുള്ളവനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം അപാരമായ ശക്തിയാൽ സമ്പന്നനായിരുന്നു. എന്നാൽ ജടായുജിയുടെ മൂല്യ വിശ്വസ്തത നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മഹാബലി രാവണനുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. രാവണനെ തോൽപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം രാവണനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഈ കടമയുടെ ഉയരമാണ് കഴിവുള്ള, കഴിവുള്ള, മഹത്തായ, ദിവ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഇത് ദൈവത്തില് നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിലേക്കും രാമനില് നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രബോധത്തിന്റെ വികാസമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും രാഷ്ട്രനിര്മ്മാണത്തിനായി നീക്കിവയ്ക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം. രാം കാജ് മുതൽ രാഷ്ട്രകാജ് വരെ, സമയത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും, ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ കണികയും, രാമ കീഴടങ്ങൽ രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള സമർപ്പണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.

ശ്രീരാമനോടുള്ള നമ്മുടെ ആരാധന സവിശേഷമായിരിക്കണം. ഈ ആരാധന ആത്മാവിന് മുകളില് ഉയര് ന്ന് മുഴുവന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. ഈ പൂജ അഹംഭാവത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യണം. കര് ത്താവിന് സമര് പ്പിക്കുന്ന വഴിപാട് വികസിത ഇന്ത്യക്കായുള്ള നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയായിരിക്കും. ശ്രീരാമന് ദൈനംദിന ശൗര്യം, പുരുഷത്വം, സമര് പ്പണം എന്നിവയുടെ വഴിപാടുകള് നാം അര് പ്പിക്കണം. അവര് എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീരാമനെ ആരാധിക്കണം, അപ്പോള് നമുക്ക് ഇന്ത്യയെ മഹത്വമുള്ളതും വികസിതവുമാക്കാന് കഴിയും.

എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേശവാസികളേ,

ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന്റെ അമൃതകാല് . ഇന്ന് ഇന്ത്യ യുവശക്തിയും ഊര് ജ്ജവും നിറഞ്ഞതാണ്. അത്തരം പോസിറ്റീവ് സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രകാലത്തിന് ശേഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എനിക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രചോദനം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ആ തലമുറയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു… ചന്ദ്രനിൽ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തുന്നത് ആരാണ്, 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് സൂര്യനോട് അടുത്ത് പോയി മിഷൻ ആദിത്യ വിജയകരമാക്കുന്നു, ഇത് ആകാശത്ത് തേജസിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ വിക്രാന്ത്… പതാക വീശുന്നു. നിങ്ങളുടെ പൈതൃകത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന നിങ്ങൾ ‘ഇന്ത്യയുടെ നവ പ്രഭാത്’ എഴുതണം. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയുടെയും ആധുനികതയുടെ അനന്തതയുടെയും പാത പിന്തുടർന്ന് ഇന്ത്യ സമൃദ്ധി എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും.

ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് വിജയത്തിനായുള്ള സമയമാണ്. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സമയം നേട്ടങ്ങള് ക്കുള്ള സമയമാണ്. ഈ മഹത്തായ രാമക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കും, ഈ മഹത്തായ രാമക്ഷേത്രം ഒരു മഹത്തായ ഇന്ത്യയുടെ, വികസിത ഇന്ത്യയുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും! ലക്ഷ്യം സത്യമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ, ലക്ഷ്യം കൂട്ടായ് മയിൽ നിന്നും സംഘടിത ശക്തിയിൽ നിന്നും പിറവിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക അസാധ്യമല്ലെന്ന് ഈ ക്ഷേത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സമയമാണ്, ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകും. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയത്. നാമെല്ലാവരും ഈ കാലഘട്ടത്തിനായി, ഈ കാലഘട്ടത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിർത്തില്ല. വികസനത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തുന്നത് നാം തുടരും. ഈ ചൈതന്യത്തോടെ ഞാന് റംലാലയുടെ കാല് ക്കല് വണങ്ങുകയും നിങ്ങള് ക്കെല്ലാവര് ക്കും ശുഭാശംസകള് നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പാദങ്ങളില് എന്റെ പ്രണാമം.

എന്റെ സഹപ്രവര് ത്തകര് ,

സിയാവർ രാമചന്ദ്ര കി ജയ്.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours