എൻ ഡി എ ചാലക്കുടി ലോക്സഭ സ്ഥാനാർഥി കെ എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പര്യടനം ചെറുകുന്ന് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു.

Estimated read time 1 min read

എൻ ഡി എ ചാലക്കുടി ലോക്സഭ സ്ഥാനാർഥി കെ എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പര്യടനം ചെറുകുന്ന് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു. വെറ്റിലപ്പാറ,പൂവ്വത്തിങ്കൽ, പരിയാരം, കൂടപ്പുഴ,പോട്ട സെൻ്റർ, വെറ്റിലപ്പാറ,പൂവ്വത്തിങ്കൽ, പരിയാരം, കൂടപ്പുഴ,പോട്ട സെൻ്റർ, മേച്ചിറ,കുറ്റിച്ചിറ, ചെമ്പൻകുന്ന്,രണ്ടു കൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വീകരണം ഏറ്റ് വാങ്ങി കൊരട്ടിയിൽ സമാപിച്ചു.
ഇന്ന് അങ്കമാലിനിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പര്യടനം കാലടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും

എൻ ഡി എ ചാലക്കുടി ലോക്സഭ സ്ഥാനാർഥി കെ എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചാലക്കുടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പരിയാരം ജംഗ്ഷനിൽ സ്വീകരണത്തിനു് നന്ദി പറയുന്നു

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours