തൃശ്ശൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് ചെട്ടിയങ്ങാടി പള്ളിയിൽ നോമ്പു തുറയ്ക്ക് NDA സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഗോപി പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ‘.

Estimated read time 1 min read

പോസ്റ്റ് ഓഫ് റോഡ് ചെട്ടിയങ്ങടി അനസ്സി സുന്നത്ത് ജുമാ മസ്ജിദ് ഭാരവാഹികളായ പ്രസിഡൻ്റ് ഹയാത് ഖാൻ , മുത്തവല്ലി PCഅബ്ദുൾ സിയാദ് സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ ബാസിദ് ജോയിൻ്റ് സെകട്ടറി അബ്ദുൾ റസാക്ക് എന്നിവർ ചേർന്ന് സുരേഷ് ഗോപിയെ സ്വീകരിച്ചു..

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours