ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വർഷം വരുന്ന കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം പിടിക്കാനുള്ള നാന്ദി കുറിക്കൽ കൂടിയാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി.

Estimated read time 1 min read

ലോക സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത വർഷം വരുന്ന കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം പിടിക്കാനുള്ള നാന്ദി കുറിക്കൽ കൂടിയാണെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി.
തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഉൾപ്പെടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ BJPഭരണം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ സാധിയ്ക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വരുന്ന നിയമസഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും BJP തൃശ്ശൂരിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കും.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷം മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ നാടിനുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അതിനു മാറ്റം വരണം, ഈ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ എല്ലാറ്റിനും മാറ്റമുണ്ടാകണം, കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽത്തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എം പി എന്ന നിലയിൽ 3 വർഷവും തൃശ്ശൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നും NDA സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടിയായ സുരേഷ് ഗോപി വില്ലടത്തു നടന്ന കുടുംബ സംഗമ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours