8.4% എന്ന നിലയിലെ 2023-24 മൂന്നാം പാദത്തിലെ ശക്തമായ ജി.ഡി.പി വളര്‍ച്ച ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തിയും അതിന്റെ സാദ്ധ്യതയും പ്രകടമാക്കുന്നു: പ്രധാനമന്ത്രി

Estimated read time 1 min read

8.4% എന്ന നിലയിലുള്ള മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉല്‍പ്പാദനത്തിന്റെ 2023-24ന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിലെ ശക്തമായ വളര്‍ച്ച ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തിയെയും അതിന്റെ സാദ്ധ്യതകളെയും കാണിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാനും ഒരു വികസിത ഭാരതം സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന അതിവേഗ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു.

”2023-24ന്റെ മൂന്നാംപാദത്തില്‍ 8.4% എന്ന ശക്തമായ നിലയിലെ ജി.ഡി.പിയുടെ വളര്‍ച്ച ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തിയും അതിന്റെ സാദ്ധ്യതയും പ്രകടമാക്കുന്നു. 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കാനും വികസിത ഭാരതം സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന വേഗത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരും”! പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours