കെ.എ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളേയും സന്ദർശിച്ചു.

Estimated read time 0 min read

അങ്കമാലി: എൻ.ഡി.എ. സ്ഥാനാർത്ഥി കെ.എ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളേയും സ്ഥാപനങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു. കക്കാട് എസ്എൻഡിപി ശാഖയുടെ ഗുരുദേവ പ്രതിഷ്ഠയും സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്തു
കാടുകുറ്റി ചാലക്കുടി മേഖലയയിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ, പ്രധാന വ്യക്തികളെയും കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours