ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി.

Estimated read time 0 min read

ചാലക്കുടി പാർലമെൻറ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ.എ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, രാവിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുടർന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന വ്യക്തിളെ സന്ദർശിച്ചു, വൈകിട്ട് എസ് എൻ ഡി പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് എം.എൻ.സോമനെ സന്ദർശിച്ചു

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours