ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പരസ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Estimated read time 1 min read

കേന്ദ്രത്തിലോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ/ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലോ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കരുത്. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാതൃകാ പെരുമാറ്റ ചട്ട ലംഘനമാകും.

പത്രങ്ങളിലും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതു ഖജനാവിന്റെ ചിലവില്‍ പരസ്യം നല്‍കുക, പാര്‍ട്ടിയുടെ സാധ്യതകള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി രാഷ്ട്രീയ വാര്‍ത്തകളും നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചാരണവും പക്ഷപാതപരമായ അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക എന്നിവ പെരുമാറ്റ ചട്ടലംഘന പരിധിയില്‍ വരും.

കുടുംബാസൂത്രണം, സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പൊതുവിവരങ്ങള്‍ നല്‍കാനോ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പൊതുവായ സന്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപിച്ച ഹോര്‍ഡിംഗുകള്‍, പരസ്യങ്ങള്‍ മുതലായവ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാം. എന്നാല്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയോ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെയോ നേട്ടങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും അവരുടെ ഫോട്ടോകളോ പേരോ പാര്‍ട്ടി ചിഹ്നമോ ഉള്ളതുമായ എല്ലാ ഹോര്‍ഡിംഗുകളും പരസ്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുകയോ മറച്ചു വെയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണം.

സ്വയം സ്തുതിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രതിച്ഛായ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി പൊതു ഖജനാവില്‍ നിന്ന് ചിലവുകള്‍ നടത്തുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത്,   പൊതു ചെലവില്‍  വ്യക്തിഗത/പാര്‍ട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് വിനിയോഗിക്കുന്നത് ചട്ടലംഘനത്തിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കും. അത്തരം പരസ്യങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഫോട്ടോകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുകയോ മറയ്ക്കുകയോ വേണം. പൊതു ഖജനാവിന്റെ ചിലവില്‍ ഇത്തരം ഹോര്‍ഡിംഗുകളും പരസ്യങ്ങളും തുടര്‍ച്ചയായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത്, അത്തരം ഹോര്‍ഡിംഗുകളോ പരസ്യങ്ങളോ പോസ്റ്ററുകളോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപന തീയതിക്ക് മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ചതാണെങ്കിലും, മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്. 

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് പൊതു ഖജനാവില്‍നിന്നും പണം ചെലവിട്ട് പത്രങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ വാര്‍ത്തകളും, സർക്കാരിൻ്റെയോ ഭരണകക്ഷിയുടേയോ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് മാധ്യമങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും  തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളും പരസ്യ കുറിപ്പുകൾ നല്‍കുന്നതും മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടലംഘനത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതും നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതുമാണ്.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours