വനിതാ ദിനത്തില് എല്പിജി സിലിണ്ടര് വില 100 രൂപ കുറച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Estimated read time 1 min read

വനിതാ ദിനത്തില് പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില 100 രൂപ കുറയ്ക്കാന് ഗവണ് മെന്റ് തീരുമാനിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ഇത് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം ഗണ്യമായി ലഘൂകരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാരീശക്തിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.

പ്രധാനമന്ത്രി X-ൽ പോസ്റ്റുചെയ്തു;

“ഇന്ന് വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 100 രൂപ കുറയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്ത്രീജീവിതം സുഗമമാക്കുകയും കോടിക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നടപടി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും സഹായിക്കും, ഇത് മുഴുവൻ കുടുംബത്തിന്റെയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും. “

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours